Komplex infokommunikációs fejlesztés az XMEDITOR-nál

pályázati infótánbla


GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00285

Kedvezményezett:X-MEDITOR Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege:8.138.000 Ft

Támogatás mértéke:40 %

A projekt befejezése:2019.05.01.

A projekt tartalma:Az X-MEDITOR Kft.-nél 7 modulból álló vállalatirányítási rendszer került bevezetésre a pályázat keretében. A pályázati támogatás segítségével megtörtént a vállalkozás technológiai hátterének és üzleti folyamatának modernizálása, javult a versenyképességünk. A szoftvernek köszönhetően megvalósult a munkafolyamatok összegyűjtése, rendszerezése, ellenőrizhetősége. A rendszer naprakész és pontos vezetői információkat biztosít. Egyszerűsíti – és részben automatizálja – az adminisztratív folyamatokat. A vállalkozás releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása erősödik, hiszen nagyobb hatékonysággal valósul meg az ügyfélkiszolgálás, ami növekvő vevői elégedettséget jelent.

GINOP-6.1.6-17-2018-00521

Kedvezményezett:X-MEDITOR Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a X-MEDITOR Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Támogatás összege: 8 758 562 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezése: 2020.01.31.

A projekt tartalma: Projektünk célja a pályázati felhívással összhangban az egész életen át tartó tanulás elősegítése, munkavállalóink készségeinek fejlesztése, beosztásuknak, munkakörüknek megfelelő kompetenciák erősítése, az alkalmazottaink foglalkoztathatóságának növelése, melynek köszönhetően növekedhet a vállalkozásunk versenyképessége.

Vállalásaink a projekt során:

A projekt során tervezett képzésekbe bevonásra kerülő személyek kiválasztása esetén a pályázati felhíváshoz igazodva, illetve az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében hátrányos helyzetű munkavállalók is bevonásra kerülnek. Továbbá igyekszünk úgy kialakítani képzéseinket, azok ütemtervét, hogy a hátrányos helyzetű személyek igényeit figyelembe vegyük. Vállaljuk a projekt során a képzésben résztvevők folyamatos nyomon követését, így az esetleges lemorzsolódás esetén azonnal közbe tudjunk lépni és meg tudjuk oldani a felmerülő problémát.

A tervezett képzések között van olyan képzés, melynek célja a hatékonyság növelése a munkavégzésben, az alábbi képzés releváns: Hatékony együttműködés fejlesztése (30 óra), Hatékony kommunikáció: az asszertív kommunikáció alapjai (40 óra).

A képzések megvalósításával szeretnénk biztosítani, hogy a meglévő munkavállalóink képzettsége javuljon, kompetenciáik fejlesztésre kerüljenek, ezzel elősegítve a munkakörükhöz kapcsolódó feladatok pontos ellátását, munkájuk minőségének javulását. A képzés következtében szervezetünk versenyképessége nő.

A projekt során megvalósításra kerül az alábbi Fktv. szerint egyéb képzésnek, illetve nyelvi képzésnek minősülő 7 képzés:

  • Hatékony együttműködés fejlesztése (20 óra, 17 fővel)
  • Hatékony kooperációs technikák (20 óra, 17 fővel)
  • Hatékony kommunikáció: az asszertív kommunikáció alapjai (40 óra, 12 fővel)
  • Együttműködési készségek fejlesztése: csoportdinamika, egyéni motivációk (20 óra, 17 fővel)
  • Ipar 4.0 Felkészülés Képzés (20 óra, 3 fővel)
  • Felelős infokommunikációs eszközhasználat (20 óra, 8 fővel)
  • Felelős infokommunikációs eszközhasználat (20 óra, 9 fővel)
  • Angol C2 2 1 069 – C1-es szint (30 óra, 4 fővel)

A képzési igényeink tükrözik a pályázatban felsoroltakat, vagyis szükségesnek érezzük a szakemberek képzését, továbbá fontos szerepet tulajdonítunk a folyamatos nyelvi képzéseknek is. Az angol világnyelv, így a hatékony kommunikáció során felhasználható tudást nyújt.

Mindezek mellett a jövőben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a kommunikációs, együttműködés és vezető fejlesztésre irányuló képzésekre. A hatékony együttműködés és kommunikációs képzések során a vezetőszemlélet, a munkavállalók és a feletteseik közötti koherencia biztosítása a fő szempont. A képzéssel a kommunikációs technikák széles körű alkalmazását, mint a szakma professzionális elsajátítását kívánjuk elérni. A képzés a vezetők személyes hatékonyságának fejlesztésére irányulnak ismereteik, készségeik, valamint attitűdjük fejlesztésén keresztül.